Tarikh   07.05.2019, Selasa
Masa : 2.00 petang
Tempat   : Balai Islam Kampung Permatang Palas